21. septembra 2018

Záhadná socha v banskej štole

Záhada
V roku 2016 som narazil na jeden blog popisujúc bane v Malých Karpatoch. Ako jaskyniara ma zaujíma všetko o podzemí.  Najviac som zostal prekvapený, keď som na jednej fotografií zbadal  z vody trčiacu hlavu Márie s Ježiškom.  Fotografia bola urobená v banskej štôlni Mikuláš, kúsok za Pernekom.  Štôlňa sledovala tzv. spodnú žilu s kremenno-karbonátovou výplňou a malým obsahom rudných minerálov – sfaleritu a galenitu. Mocnosť žily bola 10 – 30 cm a štôlňa ju sledovala asi 6 m, potom sa žila stratila. Druhá chodba v štôlni bola razená pozdĺž puklín prebiehajúcich súhlasne s bridličnatosťou hornín.